aff

Affärsverken storsatsar på fiberutbyggnad

Efterfrågan för fiberanslutning till villa är stor i hela Karlskrona kommun. För att effektivisera vår utbyggnad och tillmötesgå detta gör vi större investeringar samt ansluter flera projektområden samtidigt.
Aspö
Byanät
Inglatorp
Jämjö
Holmsjö
Knösö
Lyckeby - Augerumsvägen
Lyckeåborg
Nättraby
Ramdala
Rödeby
Torsnäs
Vedebyfältet
Öljersjö
Verkö