aff
Affärsverken storsatsar på fiberutbyggnad

Efterfrågan för fiberanslutning till villa är stor i hela Karlskrona kommun. För att effektivisera vår utbyggnad och tillmötesgå den ökade efterfrågan gör vi större investeringar samt ansluter flera intilliggande projektområden samtidigt.

Karlskronas stadsnät är ett öppet stadsnät! Detta innebär fri konkurrens mellan tjänsteleverantörerna.
Ta del av utbudet via www.karlskronaporten.net
Läs mer om Karlskronas stadsnät www.affarsverken.se/privat/stadsnät

Information och kontakt

Telefon 0455-783 90
E-post
Byanät - ca 170 villor
Inglatorp - ca 50 villor
Holmsjö - ca 150 villor
Lyckeby - Augerumsvägen
Lyckeåborg - ca 100 villor
Nättraby - ca 470 villor
Ramdala - ca 100 villor
Rödeby - ca 370 villor
Sturkö - ca 1050 villor
Torsnäs - ca 100 villor
Vedebyfältet - ca 90 villor